Siedziba Ekonomika

Aktualności stowarzyszenia

21-03-2016 - Święto Patrona Szkoły

Zbliża się święto Patrona Szkoły, które obchodzimy corocznie 19 kwietnia, w dniu nadania szkole imienia. W tym roku, by uczcić ten ważny dla społeczności Szkoły dzień, Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu wraz ze Stowarzyszeniem EKONOMIK.MIELEC organizuje I Rajd Rowerowy Śladami bł. ks. Romana Sitki.

60 kilometrowy rajd jest adresowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych Mielca i regionu. Jego celem jest upamiętnienie życia i działalności Patrona Szkoły, propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz integracja uczniów szkół Powiatu Mieleckiego.

Honorowy partronat nad Rajdem objął Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Zbigniew Tymuła.
Szczegółowe informacje na temat rajdu i jego trasy znajdują się na stronie Szkoły www.ekonomik.mielec.pl.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w rajdzie.

01-09-2015 - Monografia szkoły

Nasza szkoła w 2017 roku będzie obchodziła jubileusz 80-lecia powstania. Z tej okazji planowane jest wydanie monografii szkoły.
Monografia będzie się składała z dwóch części. Pierwsza to historia szkoły od początku jej istnienia, przemiany które przechodziła, kronika jej dziejów i opis kształcenia oraz kierunków nauczania.
Druga część to ludzie związani ze szkołą, poczynając od naszego patrona bł. Ks. Romana Sitki, poprzez nauczycieli czynnych i emerytowanych, pracowników szkoły, po naszą chlubę czyli absolwentów i młodzież. Ma to być opis ich losów i dokonań.
Prosimy absolwentów , wszystkich nauczycieli i pracowników by podzielili się z nami swoimi wspomnieniami. Będziemy wdzięczni za oryginały, kserokopie bądź skany dokumentów i zdjęć z dawnych lat. Jeśli zechcecie podzielić się z nami swoimi wspomnieniami i pamiątkami wyślijcie je na adres bzse.mielec@op.pl. Możecie je też wysyłać pocztą na adres:

ul. Warszawska 1
39-300 Mielec

bądź przynieść osobiście a my je zeskanujemy. Z góry pięknie dziękujemy.

22-08-2015 - Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia

22 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia. W trakcie zebrania omówiono kierunki działań na najbliższy okres. Zebranie podjęło też uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich, które ustalono na 25,00 zł rocznie.
Bardzo prosimy członków Stowarzyszenia o wpłacanie składek członkowskich za 2015 rok.

23-01-2015 - Założenie Stowarzyszenia

W piątek 23 stycznia 2015 roku w mieleckim „Ekonomiku” odbyło się zebranie założycielskie STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. BŁ. KS. ROMANA SITKI: EKONOMIK.MIELEC. Motywacją do zainicjowania działalności Stowarzyszenia była potrzeba wsparcia szkoły w realizacji jej misji oraz poszerzenia oferty edukacyjnej.

Na pierwszym spotkaniu określono cele Stowarzyszenia, zatwierdzono Statut oraz wyłoniono władze.
Do najważniejszych zadań statutowych należy wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży uczącej się w ZSE, pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kultywowanie tradycji związanych ze szkołą oraz jej promocja w środowisku lokalnym. W praktyce ma to oznaczać zarówno pozyskiwanie środków finansowych, w tym fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów czy zakup pomocy dydaktycznych, jak też czynny udział w życiu szkoły, organizowanie wycieczek, imprez turystyczno-krajoznawczych, spotkań jubileuszowych oraz szkoleń, warsztatów, konkursów wynikających z zapotrzebowania placówki.